Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

BİLİNMEYENLER…

BİLİNMEYENLER… Macarlar tarih boyunca aramızdaki savaşlara rağmen, komünizme karşı ayaklanarak Avusturya,oradanda kızıl haç tarafından dünyanın dört tarafına gönderilen mülteci macarlardan yurdumuza gelenlere bu kadar yakın alakanın sebebi milli bir hisle yakın alakalıdır. Macarlar asgari bizim kadar Turk’dürler,..din farkı, milliyet ve ırk birliği veya ayrılığını izah edemez; Bugün,Hiristiyan,Budist,Brahman birçok Türk uyrukları olduğu gibi müslüman olupta Türklükle ilgisi olmayan yüzlerce milyon insan …

Devamını Oku »

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ                Türk Dünyası’nın büyük bir coşkuyla kutladığı, Türk soylu halkların ortak bayramı olan nevruz, tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişi ifade eder. Farsça bir terkip olup “Nev” yeni “ruz” gün “nevruz” yeni gün anlamına gelir. Nevruz gece ile gündüzün eşit olduğu, gün dönümü olarak da adlandırılan, ilkbaharın geldiği 21 Mart gününe takabül eder. Güneşin koç burcuna girdiği gündür. Rumi …

Devamını Oku »

TRABZON BASIN TARİHİNE IŞIK TUTAN MÜZE

Trabzon Basını 1900 yılında taş baskı ağırlıklı, çeşitli el yazması kitap,dergi ve gazete basımı ile başladı günümüze kadar çok çeşitli evrelerle bugünlere geldi.Matbaacılık Trabzon’da o yıllarda başlamasıyla hızlı bir gelişme kaydederek elde etmiş olduğu kazanımları tartışmasız teknoloji ile bütünleştirmiştir.1970 li yıllarda basın-yayın sektörüne girmemle birlikte hizmetinde bulunduğum birçok basın kuruluşundaki materyalleri zaman zaman teknoloji geliştikçe elde ederek bugün ciddi bir …

Devamını Oku »

8 Mart DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Aslında sınırlanan özgürlüklerin birgüne mahsus serbest bırakılması ve ertesi güne nerde kalmıştık dercesine işlenen bir suçun iadei itibar kazandığı gündür düşünce ötesinde,… birbakıma dostlar alışverişte görsün misali bu itibarı zayıf tesellilere açık günde kendi pisikolojimizi zorladığımız ,bu saygınlığı tartışılan vebali büyük teselli sarhoşluluğuna dahil olduğumuz ,ve işlenen bu açık infazın kendi dünyasında sorguya açık gün…bunların tümü saygı sınırının en üst …

Devamını Oku »

NİCE 29 EKİM’LERE

29 Ekim 1923 Atatürk diyor’ki, “Milletimiz kendisinde bulunan vasıf ve değerleri, hükümetimizin yeni adıyla uygarlık dünyasına göstermeyi daha kolaylıkla başaracaktır.Türkiye Cumhuriyeti dünya yüzünde bulunduğu yere layık olduğunu isnat edecektir.” Evet, yıl 2019 aradan 96 yıl geçti, büyük önderin kurduğu Cumhuriyet eserlerle büyürken karanlıklarında üzerine güneş gibi doğdu.Fırtınalı günler yaşadık ama gene aynı azimle yolumuza devam ettik.Dünya yüzündeki layık olduğumuz yere …

Devamını Oku »

ESKİ BİR TÜRK BAYRAMI NEVRUZ

ESKİ BİR TÜRK BAYRAMI NEVRUZ    Bir milleti meydana getiren en önemli unsurlardan birisi de gelenek, görenek, örf ve adetler olarak adlandırdığımız kültür değerleridir . Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan ve gerek devleti, gerekse toplum ve kişileri yönlendiren bazı gelenekleri bunun yanı sıra felsefi  düşünceleri birden bire söküp atmak mümkün değildir. Gelenekçilik Türklerde devamlılık fikrine yol açmıştır.Binlerce yıl önce varolan bir …

Devamını Oku »

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması kollanması, gelişmesi, çağdaş uygarlık düzeyine çıkması yetişmekte olan genç kuşakların görevidir. Nitekim Atatürk; “Ey yükselen yeni nesil İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu ila ve idame edecek sizlersiniz”; “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” sözleriyle Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Oysa Cumhuriyet’in emanet edildiği genç kuşak ülkemizde uzun yıllar …

Devamını Oku »

HIZLA AKAN HAYAT VE GELİŞEN TRABZON

Trabzon’un bilinen tarihi ile Türk toprağı oluşu tartışmasız 4000 yıla dayanmakta olduğu bağımsız tarihçilerin bulgularıyla değerlendirilmektedir.Geçmiş ile bugünü ele alan araştırmacılar ise bu bölgede zaman zaman azınlıklar oluşturulmuş olmakla bu yabancı azınlıklar hiçbir zaman yerleşik düzende olmamışlardır.Buna göre özbe öz Türk yurdu bulunan Trabzon’un kendi içersindeki  enteresan bu özeliklerinden dolayıdır ki millet olma özelliği daima kemikleşerek artmıştır. Trabzon’da valilik yapan  …

Devamını Oku »

ÖZLENEN BİR REJİME GEÇİŞİN DUYURULDUĞU GÜN 29 EKİM

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96.yılını kutluyoruz. 29 Ekim 1923 , 96 yıl önceki  bir kararın ilan edildiği tarihtir.Türkiye’nin Cumhuriyet rejimine geçişinin dünyaya duyurulduğu gündür,rejimin başladığı tarihtir.Türkiye Büyük Millet meclisinde Atatürk’ün 96 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyetimiz,şimdi demokrasiyle bütünleşme ortamındadır. Türkiye’nin uluslar toplumundaki yeri büyük bir hızla  güç kazanmaktadır.Saygınlığı daha büyümektedir. Bağımsızlığı için tüm dünyaya örnek bir kurtuluş savaşı veren Türk halkı …

Devamını Oku »

ATATÜRK’ÜN NEFERLERİ “GELECEK SİZİNDİR”

ATÜRK’ÜN NEFERLERİ “GELECEK SİZİNDİR” Teknoloji çağı olan günümüzde Türk gençliğine 19 Mayıs 1919 dan beri çok büyük görevler düşmüştür.Atatürk bugünün gençliğine yıllar önce verdiği mesajda ” Gelecek sizindir” demiş ve onları Türk toplumunda yerini almasını,çok çalışarak ve en yeni bilgileri öğrenerek milletini ve ülkesini dünya ülkeleri arasında en ileri seviyeye çıkarmak için üstün gayratler göstermesini o zamandan istemişti. Coşku içinde …

Devamını Oku »