İMAR ve ŞEHİRCİLİK

İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Tek ana başlıkta toplanan imar ve şehircilik,bir şehrin olmazsa olmazıdır.İnşaat sektörünün hergeçen gün, yeni gelişmelerle kendini yenilerken ,kendini yenileyemeyen imar ve şehircilik, birçok eleştirilere rağmen hala aynı gözlem dahilindedir.
Ülkemiz, hızlı bir kalkınma hamlesine dahil olmak için birçok alternatiflere odaklanırken,malesef şehircilik,siyasi belediyeciliğe heba edilmektedir.
Trabzon’da bu örnekleri içinde muhafaza eden,potansiyeli yüksek bir konumdadır.Ancak,bu il,alt yapı maduru düşüncelere teslim olduğundan,gelinen nokta imar ve şehircilikte inandırıcı düşüncede değildir.Eski bir yerleşim merkezi olan Trabzon, maalesef güneye açılım olmadığından,mevcut hâliyle imar zafiyeti yaşamaktadır.
Herkafadan çıkan cılız ses ile durumun vahametini yaşamaktayız.Belediyeler’in,genel manada,bu ile inandırıcı planlama yapmadığından,herkes kendi düşüncesini hayata geçirme gayreti içersinde olduğu açık olarak gözlenmektedir.Son otuz yıldır, düşünmesi dahi zor imar uygulaması herkeste endişe oluşturmaktadır.Yıllar önce,onsekizinci madde uygulaması ile soluk alması gereken bu il, maalesef ucuz düşüncelere teslim olmuş durumdadır.
İmara açılmaması gereken yerler,imarda planlamayla dahil olacak yerler ile tam bir karışıklık içersine getirilmesi,bu ilin yaşamını etkilemektedir.
Trabzon’un akciğeri olan, Çukurçayır’ın imara açtırılması sonderece yanlış olduğu gerçeği, hergeçen gün daha da belirgin hale gelmektedir.Kendi içinde hava sirkülasyonu yokedilen Çukurçayır/Boztepe, aşırı yüksek katlar, çok fazla yoğunluğu kaldıramayacak kadar zemin sıkıntısı ile karşı karşıyadır.Bu bölge, yakın gelecek’te mutlaka yeni bir revizyona tâbi tutulmalı,bu hâliyle tüm bölge özel statüye alınıp mevcut yerleşimin yüzde atmışı iskan dışı bırakılmalıdır,hatta , yapım içersinde olanlarda bu kapsama acilen dahil edilmesi doğru olacaktır.
Yine,imar ve şehircilikte eksi olarak görülen, Yomra,şana ve Kaşüstü bölgesi ciddi sıkıntılı bölge olarak daima eleştiri içersindedir.Plan ve programı, yerleşik düzeni tartışılır haldeki bu bölge maalesef olumsuzluğa teslim olmuş durumdadır.
Trabzon’un batı bölgesi olan, Beşirli semtinde’de planlama eksikliği yaşanırken,ham toprak ağırlıklı olması hususiyle sık sık istinat duvarı çökmeleri ile karşı karşıyadır.
Bu belirtilerin ışığında, jeolojik sağlam yapısı, arazi uyumu yapılaşmada en uygun yerleşim yeri şehir merkezinin içersinde, 1 ve 2 nolu Erdoğdu’da iyibir revizyon planı ile yapılaşma yapılması, tetkik ve incelemelerden’de anlaşılacağı üzere bu bölge biran önce konut ihtiyacına açılması isabetli olur.
Yapılması gereken,bu şehri yaşanılır kılmak için,tüm STK ların içine dahil olacak, Trabzon’un gelecek vizyonunu oluşturmak lazım,aksi düşünce ve davranışlar bu şehrin yaşanılırlığına yok etmekten başka bir mana ifade etmez diye düşünüyorum.

Nevzat YILMAZ
nevzatyilmaz@hotmail.com.tr

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"