TARİHİMİZE VE MANEVETİYAMIZA SAHTE TARİH İLE DE SAYGISIZLIK

“TARİHİMİZE VE MANEVETİYAMIZA” SAHTE TARİH İLE DE SAYGISIZLIK

Trabzon’da ‘Valilik’ yapmasıyla övündüğümüz Yavuz Sultan Selim’in, küçük yaşta vefat eden kızı Kamer Sultan(vefatı 1503) ile oğlu Şehzade Salih’e(vefatı 1499) ait mermer sandukalar, Hatuniye Mezarlığı’nın 1937-38-39 yıllarındaki yokedicisi Tahsin Uzel’in yıkıcılığından kurtarılması sonrasında Ayasofya Müzesi bahçesindeki bir gayrimüslim karakterin ayakdibine konulmuşlarken, şimdilerde Trabzon Müzesi arkeoloji salonunda, yine bir gayrimüslim karakterin ayakdibinde; ‘Yunan tanrısı’ denilen HERMES’in “Tamamen çıplak” heykelininPoposu” yanıbaşında ziyaretçilere sergileniyor.

HERMES denilen heykel hakkında müzedeki panolarda bulunan, Filavuanus Arrianus’a ait; “Yolculuğumuz sırasında…Ksenophon’un uğradığı Yunan kenti Trapezus’a uğradık. Daha önce Ksenophon’un ve şahsınızın(-yani, Roma İmparatoru Hadrian’ın/MS.2.yüzyıl) gördüğü aynı noktadan(Thekkes Dağı’ndan) bakarak Karadeniz’i büyük bir keyifle inceledik. Orada kaba taştan iki ‘tapınma yeri’ hala ayaktadır…Oradaki denizi işaret eder vaziyetteki heykeliniz…değerlidir.” şeklindeki açıklamada yer alan; “İmparator Hadrian’a ait Denizi işaret eder vaziyetteki heykel” Trabzon Müzesi’nde, “Tabakhane buluntusu(1997)Yunan tanrısı HERMES olarak sergilenmektedir.

Ksenophon’un, MÖ.401’de dağlardan Trabzon’a inerken, “Karadeniz’i ilk gördükleri yer” olarak belirttiği “Thekkes Dağı”; Trabzon’un güneydoğusundaki tepelerden biri olarak öngörülürken, “Thekkes Dağı’nda olması gereken heykel” nasıl olur da “Tabakhane buluntusu” olabiliyor?

Ksenophon’un “Anabasis” isimli eserinde(MÖ 401), “Trabzon ismi” geçmediği gerçeği ile “Trabzon’un kuruluş tarihi” olarak gösterilen MÖ 756’da bile “Trabzon yöresinde Yunanlılar yaşamadığı”, dolayısıyla “Trabzon’un Yunan kenti olmadığıbilimsel gerçeği de Trabzon Müzesi’nde sergilenen HERMES denilen heykelin, “Yunan(Hırsızlar-Haberciler) Tanrısı” OLAMAYACAĞINI zaten gösteriyor.

Diğer taraftan… Yavuz Sultan Selim Han’ın kızı Kamer Sultan ile oğlu Şehzade Salih’e ait (-Kamer Sultan’a ait sandukanın kırık yerini okuyan tarihçi Mahmut Goloğlu, orada ‘Allah’ lafzı okuduğunu bildirirken; üzerlerinde Kur’an ayetlerine göndermeler bulunan hatlarla süslü) maneviyatımız ve tarihimizle ilişkili mermer sandukalar; ÇIPLAK (Sahte) HEYKELİN Poposu dibinde(Foto-1,2) ve de ziyaretçilerin ayaklarının yanı da denilebilecek bir yükseklikte izleyicilerine “Sıkılmadan” izlettiriliyor.

Bilimsellikten yoksun “Kent Konseyleri” ve “Sözde Kültür Kurulları” ile sanat tarihi bilgisinden de yoksun “Sanat Evleri’nin; “Tarihimizi ve Maneviyatımızı yokedici” bu yanlı/YOKEDİCİ uygulamayı göremeyecekleri gerçeği bir tarafa, Trabzon’daki her türlü yetkili, “Trabzon Müzesi’ne hiç mi girmediler mi ki”, “Sözde Yunan kimlik” üzerinden “Moral değerlerimiz ve tarihimiz” Trabzon Müzesi’nde ayaklar altında hâlâ da eziliyor!

Bu vesile ile Trabzon Belediye Başkanlıklarına sesleniyor; Hatuniye/İmaret Mezarlığı’nın yıkıldığı dönemin Trabzon Belediyesi’nin; 27 Haziran 1938 tarihinde aldığı bir kararla, “mezarlıklardaki tabu’larımız” demek olan “kitabelerimizi-kimliğimizyıkıp yokeden Tahsin Uzer’e; “Trabzon Şehri Hemşehriliği” unvanı verdiği biliniyor. “Özüne ‘yabancılaşmış’ kirli zihni yapı” örneklerinden biri olan Tahsin Uzer’e geçmiş belediyece verilen “Hemşehrilik” unvanını geri almanız gerekiyor diyorum.

                                         Ahmet MUSAOĞLU – Araştırmacı Yazar

                             İLESAM Trabzon İl Temsilcisi

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

Bir cevap yazın