3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Devletimiz Engellilere Yönelik Yaptığı Pek Çok Yasal Düzenlemeyle, Bakım Hizmetlerinden Eğitim Hizmetlerine, Sağlık Hizmetlerinden İstihdamda Ayrımcılığın Önlenmesine Ve Kamusal Alanda Erişilebilirliğin Teminine Kadar Pek Çok Alanda İlerleme Sağlanmıştır

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı

Vali Öz mesajında;

Engellilik, yalnızca engelli bireylerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sağlıklı toplumlar; tüm üyelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı, toplumsal yaşama aktif katılımlarının sağlandığı ve eşit vatandaşlar olarak yaşadıkları toplumlardır.
Devletimiz tarafından yapılan pek çok yasal düzenlemeyle, bakım hizmetlerinden eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerinden istihdamda ayrımcılığın önlenmesine ve kamusal alanda erişilebilirliğin teminine kadar pek çok alanda ilerleme sağlanmıştır. Ülkemizde son yıllarda engellilerin kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri, toplumsal hayata tam ve eşit katılım sağlayabilmelerine yönelik gerekli yasal düzenlemeler büyük oranda tamamlamış ve uygulamaya başlanmıştır.
Devletimiz artık “engelli” merkezli ve “arz odaklı” politikalarla engellilik alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.
Mevcut yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, yaşanılan mekanların engelliler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve sunulan tüm hizmetlere erişimlerinin sağlanması için ilgili paydaş kurumların engelli bireyler ile birlikte çalışması gerekmektedir. Bu birliktelik ile engellilere sağlanacak yerel iyileştirme hizmetleri sayesinde büyük oranda engellilerimizin yaşamı kolaylaşacak ve toplumdaki her bireyin yararlandığı tüm olanaklardan, engelli bireyler de bağımsızca yararlanma hakkına ulaşmış olacaklardır.
“Engelsiz Kent” olma yolundaki Şehrimizde Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz de dahil tüm devlet kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde engellilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda halen 4398 engelli Evde Bakım Yardımından yararlandırılmakta, 2629 engelli kamuya ait eğitim kurumlarından özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti almakta, 2517 engelliye kamu tarafından finansmanı sağlanarak özel eğitim kurumları tarafından eğitim ve rehabilitasyon verilmekte, 2008 engelli hasta evde sağlık hizmetinden yararlandırılmakta, 92 engelliye gündüzlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilmekte, 72 engellimiz yatılı bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır. Ayrıca bu güne kadar 2523 engellimize de Engelli Kimlik Kartı düzenlenmiştir.
İlimizde yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda farkındalık yaratmak, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamak, engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmak ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında 2011 yılından itibaren toplam 32 projeye 2.115,559 TL ödenek tahsis edilerek kurumlarımıza ve STKlara katkı sağlanmıştır. EDES kapsamında 2014 yılı içerisinde 10 proje desteklenmiştir. Bu projeler kapsamında;
Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezine CNC eğitim tezgâhı alınarak, engelli bireylerin ahşap işlemeciliği konusunda el becerilerini geliştireceği «El Becerileri Sınıfı» oluşturulmuştur. Bu proje ile engelli bireylerin meslek sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır.
Yine Körlükle Mücadele Merkezi, görme engelli bireylere Beyaz Baston Kullanımı ve Braille Alfabesi Eğitimi verilmesi, kan hastalıkları ve genetik hastalıklarla ilgili çalışmalar EDES kapsamında desteklenmiştir.
Hiç kuşkusuz Devletimiz tarafından engelli vatandaşlarımızın yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar tek başına sorunun çözümü için yeterli olamamaktadır. Bu konuda sadece engelli ve ailesinin değil toplumda yaşayan her bireyin farkındalığının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklılıklarla birlikte toplumun tüm kesimlerinin kaynaşma ve bütünleşme anlayışı içerisinde yaşamasını sağlamak, öncelikle engelliliğe yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri almak, engellilikle karşılaşıldığında da bir seferberlik halinde her engelli bireyin bağımsız yaşayabilme azim ve gayretini tüm kurum ve kuruluşlarımızla desteklemek nihai hedefimiz olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunarım.

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

Bir cevap yazın