10 MART İNSAN HAKLARI GÜNÜ

 

          Daha Güzel Ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Tüm Ülkeleri Ve İnsanları “İnsan Haklarına” Saygılı Olmaya Davet Ediyorum    
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı

Vali Öz mesajında şu ifadelere yer verdi;

“1 Eylül 1939 tarihinde başlayıp, yaklaşık 70 milyon insanın yaşamını yitirmesi sonucu 15 Ağustos 1945 tarihinde sona eren 2. Dünya savaşında yaşanan vahşet ve olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” kabul edilmiştir. 10 Aralık günü, o tarihten sonra her yıl tüm dünyada “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bildirge, modern insan hakları anlayışının temellerini atan ve halen temel hak ve özgürlükler konusundaki en önemli referans belgesi olma özelliğini korumaktadır. Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 66.yılını kutlamaktayız.

“İnsan Hakları” doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. “İnsan Hakları” kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür.

Bugün, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” gibi belgelerin birçok ülke tarafından kabul edilmesine rağmen dünyanın değişik yerlerinde devam eden savaşlarda ve açlığın pençesinde kıvranan milyonlarca insan için başta en temel hak olan “Yaşam Hakkı” olmak üzere birçok “İnsan Hakkı” ihlâlleri yaşanmaktadır. Yaşanan bu İnsan Hakkı ihlâlleri yapılan kutlamaların ve söylenen yaldızlı sözlerin göstermelik olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Oysa bugün Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan yüz binlerce sığınmacıya kucak açarak bağrına basmış ve yardımlarını da fazlasıyla yapmaktadır. Elbette ki Ülkemiz bunu insanlık görevi olarak yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir.

Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması günümüzde artık devletlerin iç işleri olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. Bu anlayışın hayata geçirilmesi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye baştan beri Birleşmiş Milletler Teşkilatının içinde yer alan bir devlet olarak insan hakları konusunda duyarlılığını, İnsan Hakları Bildirisi ve onu izleyen sözleşmelerde ifadesini bulan temel düşünceyi paylaştığını samimiyetle açığa vurmuştur. Anayasamız günümüzde var olan insan hakları ile uyum içinde, uluslararası belgelerde yer alan temel hak ve özgürlükleri tek tek saymış ve anayasal güvenceye kavuşturmuştur. Nihayet 2004 yılında temel insan hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların ulusal kanunlara üstünlüğünü öngören hüküm anayasamızın 90. Maddesine eklenmiştir ve son olarak Türkiye’de insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek, şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek, sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak, bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla 21.06.2012 tarihinde 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu kabul edilerek ülkemizde kurumsal bir yapıya da kavuşturulmuştur.

Trabzon Valiliği olarak daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için tüm ülkeleri ve insanları “İnsan Haklarına” saygılı olmaya davet ederek, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü” kutluyorum.”

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon/Ortahisar Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

Cevapla