Trabzon’da “AnadoluJet’le Çanakkale Sohbetleri”ne

ÇanakkaleMilletimizinCanınıDişineTakarakGencecikInsanlarını, 100 Binlerini Şehit Verdiği Önemli Bir Direnişin Destanıdır Trabzon’da “AnadoluJet’leÇanakkaleSohbetleri”ne

Anadolu Jet ÇanakkaleSavaşlarının 100.yılıdolayısıyla ‘ÇanakkaleSohbetleri’ adlısosyalsorumlulukprojesikapsamında15 şehirdeüniversitegençlerinevehalkayöneliketkinliklergerçekleştiriyor.

Trabzon’da3 AralıkgünühalkaaçıkolarakHamamizadeKültürMerkezi’ndeyapılacakolan ‘ÇanakkaleSohbetleri ‘kapsamındaAnadoluJetyetkilileriValiAbdilCelilÖz’üziyaretederekprojehakkındabilgiverdi.

GörüşmedeAnadoluJet’intümTürkiye’dediğerşirketlerilehalkınulaşımkonforunugeliştirdiğinisöyleyenValiAbdilCelilÖz “ÇanakkaleZaferinin 100.yılı dolayısıylaşehrimizdegerçekleştirecekleriÇanakkaleSohbetleriadlıetkinliklehalkımızıntarihbilincinigeliştirmeyiamaçlayanAnadoluJet’eteşekkürederiz” dedi

ÇanakkaleZaferi’ninyokedilmekistenenbirimparatorluğun,milletintekrardirilişinin,varolduğununispatınınönemlibiradımıolduğunuifadeedenValiÖz “ ÇanakkaleSavaşlarıbütündünyanınbirarayagelipsaldırdığıbirnoktadamilletimizincanınıdişinetakarakgencecikinsanlarını, 100 binlerinişehitvererekönemlibirdirenişinsonundazaferinhikayesidir. Ondansonrakimillimücadelenin de ilk çekirdeği, tohumudur. BirbakımamillimücadeledeMusatafaKemal’in de doğumyeridir.Onuniçinunutulmaması ,yaşatılmasıgençlerimize, insanlarımıza o tarihin ,zorluklarınbugünegelinennoktadaönemininanlatılmasıgerekir. Bu programaöncegençlerimizin ,insanlarımızınvetümTrabzonlularınilgigöstereceğiniümitediyorum”dedi.

 

Görüşmede“Anadolujet’leÇanakkaleSohbetleri”projesihakkındaValiÖz’ebilgiverenAnadoluJet’inyetkilisiSevdaSolak “HalkınhavayoluolarakAnadolu’nuntarihine, kültürünesahipçıkanprojeleryapıyoruz.ÇanakkaleSavaşları’nın 100.YılıvesilesiylekurulanbirkoordinasyonmerkeziileortaklaşayürüttüğümüzbuprojedetarihçiveyazarTalhaUğurluel’inanlatımıylatarihbilincinigeliştirilmesiamacıylabirprojebaşlattık. Trabzon’da 3 AralıkgünüÇanakkaleSohbetlerietkinliğimizde hem söyleşi hem oyungösterimizihalkaaçıkolarakgerçekleştireceğiz”şeklindekonuştu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

Bir cevap yazın