Okul sporları şampiyonası

UluslararsıSporOrganizasyonlarıGençlerinDostlukVeKardeşlikDuygularıArtıracaktır

 Trabzon Dünyanın En BüyükÜçüncüSporOrganizayonunaEvSahipliğiYapacak

Trabzon’da 2016 yılındagerçekleştirilecekolanUluslararsıOkulSporlarıOlimpiyatlarınıdüzenleyenUluslararasıOkulSporlarıFederasyonu (ISF)yönetimkuruluTrabzon Valiliğiniziyaretetti.

ValiVekili Abdurrahman Koçoğlutarafındankabuledilenheyette ISF BaşkanıLaurantPetrynka,GenelSekreteri Jan Coolen,TürkiyeOkulSporlarıFederasyonuBaşkanıAyhan Pala , BaşkanVekili Abdullah Aslan, YönetimKuruluÜyeleriAvukatSalih Cora, HasanGümüşkesen, Doç Dr. BülentBektaşerveOkulSporlarıOrganizasyonKurulBaşkanıAhmetPehlivankatıldı.

Trabzon’da2016 yılındagerçekleştirilecekolanOkulSporlarıOlimpiyatlarınıdüzenleyenUluslararasıOkulSporlarıFederasyonubaşkanveüyeleriniTrabzon’daveTürkiye’degörmektendolayımutluolduklarınıifadeedenValiVekili Abdurrahman Koçoğlu “Sporözelikle de gençlerimizinveçocuklarımızınsağlıklıbirşekilde hem fiziken hem ruhenyetişmeleriiçinhakikatençokönemli. Gençlerinuluslararasıbutüryarışmalardakarşılaşmalarıvekaynaşmalarıonlarıngelişmelerindepozitifyansımalarınavesileolacaktır.Bu anlamdabutüretkinlikleridesteklemekgerekiyor.Biz de Valilikolarakbutürfaaliyetleriher anlamdadestekliyoruz.Türkiye’deveTrabzon’daUluslararasıOkulSporlarıŞampiyonasınınyapılmasıbizleriayrıcasevindiriyor.Buradagençlerimizçocuklarımızdiğerülkeleringençleriylekarşılaşacak.Böyleliklebirbirlerininkültürlerinitanıyıpdostlukvekardeşlikduygularıartacaktır.Bu aradabizimilimizitanımafırsatıbulurkenbizdetanıtmafırsatıbulacağız” dedi.

GörüşmedeUluslararasıOkulSporlarıFederasyonBaşkanıLaurantPetrynkaise“Federasyonolarakher organizasyonöncesindeyarısıteknikyarısıpolitikbirziyaretyapıyoruz. Buradaolmaktandolayıçokgururduyuyoruz. Türkiye ,UluslararasıOkulsporlarında (ISF) de güçlübirülke. Vebizimiçinçokönemli.OkulSporlarıOlimpiyatlarıAyhanPala’nınkatkılarıylaTrabzon’dayapılacak.BütünbuorganizasyonlaraTürkiye her zamankatılıyor. Bu müsabakalardatürktakımlarıüstseviyelerizorluyor“ şeklindekonuştu.

Şampiyonayayaklaşık 40 ülkeden4 bincivarındasporcukatılacaktır.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hakkında Nevzat Yılmaz

Nevzat Yılmaz
Trabzon Haber Gazetesi sahibi ve 1970 den beri gazetecilik yapmaktadır. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncılar Birliği Kurucu Üyesi. Trabzon/Ortahisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyesi. "Olaylarda Basın, Anayasal Basın ve Makaleler adlı 3 eseri vardır"

Bir cevap yazın